Tin tức & Sự kiện

An toàn lao động, bảo vệ quyền lợi người lao động là cao nhất

( 26-12-2018 - 03:04 PM ) - Lượt xem: 1003

Công đoàn Cty Điện Lực Đắk Nông thể hiện vai trò của mình trong việc chăm lo cho đời sống người lao động, từ việc bố trí sắp xếp lao động, điều kiện làm việc của CBCNV, công tác an toàn và bảo hộ lao động…

Công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ luôn được Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông chú trọng và xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sản xuất kinh doanh.

Hàng năm, đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động NLĐ thực hiện các quy định về bảo hộ lao động (BHLĐ), tổ chức tập huấn, thi nâng bậc tập trung vào các kiến thức chuyên môn về an toàn, BHLĐ của ngành nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm túc quy trình quy phạm, kỷ luật lao động khi thực hiện công việc.

Với lực lượng an toàn vệ sinh viên ở 9 đơn vị cơ sở, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng phương án, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ BHLĐ, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ.

Công tác kiểm tra hiện trường được thực hiện thường xuyên ở nơi làm việc của các đơn vị. Hằng năm, Công ty Điện lực Đắk Nông tổ chức thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng  “Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN”. 

Các lợp học trang bị kiến thức về bảo hộ lao động được ngành điện tổ chức thường xuyên.Các lợp học trang bị kiến thức về bảo hộ lao động được ngành điện tổ chức thường xuyên.

Công đoàn Cty Điện Lực Đắk Nông đã tham mưu việc bố trí sắp xếp lao động hợp lý; giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ để tiếp thu và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, những vướng mắc của NLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động đồng thuận, hài hòa, tiến bộ trong toàn đơn vị.

Các hoạt động Công đoàn của Cty luôn gắn liền với công tác sản xuất kinh doanh và được triển khai một cách đồng bộ, có hiệu quả thiết thực thông qua việc phối hợp tốt với chuyên môn kịp thời triển khai thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, đảm bảo 100% CBCNV được đóng BHXH, BHYT, BHTN và khám sức khỏe định kỳ.

Các tin tức khác

Zalo