Ms. Thúy  0969.397676
Văn Phòng

08.5422 6526 - 08.6422 6527

Thông tin chi tiết

Sikament NN

Lượt xem: 622

Mã sản phẩm

Sikament NN

Số lượng

Giá

Liên hệ

Sikament NN là một dung dịch có hai tính năng vừa là chất siêu hóa dẻo được dùng để sản xuất bê tông chảy lỏng và là tác nhân giảm nước đáng kể để đạt cường đọ ban đầu và cuối cùng cao.

Sikament NN phù hợp tiêu chuẩn ASTM C494 loại F.

Các ứng dụng:

 Sikament NN được dùng như là một chất siêu hóa dẻo để sản xuất bê tông chảy cho:

 • Tấm sàn và nền móng.
 • Tường, cột và trụ cầu.
 • Cấu kiện mỏng có mật độ cốt thép dày.

Sikament NN được dùng như là một tác nhân giảm nước giúp bê tông đạt cường độ cao sớm như:

 • Cấu kiện bê tông đúc sẵn và dự ứng lực.
 • Cầu và kết cấu đúc hẫng.

Ưu điểm:

 

Sikament NN đem lại các đặc tính sau:

Như là một chất siêu hóa dẻo:

 • Tính thi công được cải thiện một cách đáng kể.
 • Tăng tính thi công khi đổ bê tông cho cấu kiện mỏng có cốt thép dày đặc.
 • Giảm khối lượng công việc dầm.
 • Ninh kết bình thường không bị trì hoãn.
 • Giảm đáng kể rủi ro bị phân tầng.
 • Như là một tác nhân giảm nước:

 • Cho phép giảm đáng kể lượng xi măng so với bê tông thường.

 

Sản phẩm liên quan